Skúsenosti z oblasti letectva, merania letových vlastností, výpočet matematických modelov a predikcia pohybov lietajúcich objektov sa datuje od roku 1993.

  • 1994 – návrh zariadenia, ktoré má pomôcť eliminovať chybu “amatéra”, uskutočnenie funkčných letových skúšok

  • 1995-2002 – výskum a vývoj smerujúci k zlepšeniu určenia presnosti polohy lietadla a predikcie jeho pohybu. Vývoj elektroniky smerujúci k jej miniaturizácii, a teda využiteľnosti v oblasti všeobecného letectva vrátane certifikačných procedúr.

  • 2002 – začiatok vývoja komerčného zariadenia Vision 4D vrátane 4-D autopilta

  • 2003 – začiatok vývoja UAV na báze vrtuľníku s využitím skúseností z 3D navigačných prístrojov.

  • 2006 – Začiatok vývoja UAS HeRoS

  • 2015 – Ukončenie vývoja vrtuľníku – testovanie, ukážky

  • 2016 – Vývoj a testovanie verzie 2.0