Vrtuľník HEROS

plne automatické (robotické) zariadenie – schopné samostatného rozhodovania, stabilizácie, letu po plánovanej trase podľa letového plánu a plnenie vopred naplánovaných úloh. Kontrola zariadenia je možná zmenou letového plánu za letu alebo priamou korekciou autopilota (v manuálnom režime). V tomto móde vrtuľník nasleduje základné inštrukcie: Hore, dole, dopredu, dozadu, otočenie doprava a doľava v maximálných povolených limitoch. Vrtuľník je osadený desiatkami senzorov pre orientáciu, komunikáciu, vlastný monitoring a zabráneniu kolízie s objektami v priestore (statickými alebo pohyblivými – s min.  rozmermi 10 x 10 x 10 mm).  V prípade núdze, alebo zlyhania ktoréhokoľvek systému vrtuľník nasleduje prednastavené núdzové postupy.

heros_crop