Civilné

 • Monitorovanie dopravy
 • Inšpekcia produktovodov
 • Inšpekcia elektrických vedení
 • Monitorovanie objektov
 • Ochrana prostredia
 • Letecké filmovanie
 • Monitorovanie atmosféry
 • Retransmisia signálu

   Vojenské

 •  Prieskum bojiska
 •  Podpora boja
 •  CSAR podpora
 •  Podpora komunikácie na bojisku
 •  Monitorovanie bojiska v reálnom čase